Uutiset

Juhannuskokon polttamiseen liittyy muutamia ohjeita: Kokkoa ei saa polttaa metsäpalovaroituksen aikaan! Näillä näkymin metsäpalovaroitus on voimassa juhannuksen aikaan. Ajankohtaiset varoitukset löydät ilmatieteenlaitoksen sivuilta. Pelastuslaitos ei myönnä erillislupia juhannuskokkojen polttoon. Ei edes, vaikka siihen olisi varauduttu "riittävin turvatoimin." Jos metsäpalovaroitus poistuu: Kokko tulee rakenteaa riittävän matkan päähän metsästä ja rakennuksista sekä mieluiten palamattomalle alustalle, kuten kalliolle […]

Tapahtuman järjestäjä vastaa turvallisuudesta kokonaisuudessaan. Tapahtumaturvallisuus koostuu yleisöturvallisuuden lisäksi monesta muustakin asiasta, esimerkiksi paloturvallisuudesta, ensiavusta, järjestyksenpidosta, rikosturvallisuudesta sekä elintarviketurvallisuudesta. Tapahtuman järjestäjän pitää tuntea tapahtumia koskeva lainsäädäntö, valvontaviranomaiset ja ilmoitus- ja lupamenettelyt aikatauluineen. Yleisötapahtumia valvovat useat viranomaistahot heille kuuluvien valvontatehtävien mukaisesti mm. pelastuslaitokset, Poliisi, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja ympäristönsuojeluviranomaiset. Milloin tapahtumaan laaditaan pelastussuunnitelma? Tilaisuuden järjestäjän on […]

Sulkavan uusi paloasema vihitään tänään käyttöön. Aikaisempi paloasema oli elinkaarensa päässä ja vaati tilojen sekä toimintojen uudelleen järjestelyitä. Ensihoito sekä pelastustoimi olivat rakennusajan väistötiloissa, mutta ovat nyt päässeet uusiin toimviin tiloihin. Tilaa on riittävästi ensihoidon ja pelastustoimen ajoneuvoille, kalustolle sekä huolto ja pesutiloille, niin henkilöstölle kuin kalustollekin. Paloasemalla työskentelee ensihoitaja sekä pelastaja 24/7 toiminamallilla, 12 […]

Etelä-Savon pelastuslaitos on kehittänyt yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa metsäkoneesta metsäpalonsammutusmetsäkoneen metsäpaloihin.  Metsäkoneen päälle on tehty erikseen asennettava vesisäiliö, pumppukalusto ja vesitykki. Pumppukaluston avulla säiliön voidaan täyttää itsenäisesti luonnonvesilähteestä ja käyttää vesitykkiä metsäpalon sammuttamiseen.  Pohjois-Savon pelastuslaitos ja Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokset ovat olleet mukana ideoimassa kokeilua.   Pelastusjohtaja Seppo Lokan mukaan pelastustoimen on varauduttava ilmastomuutoksen seurauksena […]

Mikkelissä järjestetään kansainvälinen Toxi Triage –harjoitus 22.5.2019, jossa harjoitustilanne on rakennettu kemikaalionnettomuuden ympärille. Harjoitus toteutetaan Mikkelin torilla ja harjoituksen luonteen vuoksi harjoittelemme myös väestön varoittamista.   Harjoitustilanteena kemikaalionnettomuus Toxi Triage -harjoitustilanne rakentuu kemikaalionnettomuuden ympärille, jossa Mikkelin torilla ja lähialueella olevat henkilöt altistuvat kemikaalille. Harjoituksessa henkilöitä hoidetaan eri vammojen perusteella, joita onnettomuus olisi voinut aiheuttaa. Henkilöt […]

Arjen Turvaa -tapahtuma kerää Mikkelin satamaan turvallisuusalan toimijoita 11.5 klo 10-14. Tapahtumassa on mahdollisuus tutustua turvallisuusalan toimijoihin ja opetella tärkeitä taitoja, muun muassa alkusammutusta. Tunnelman takaa Puolustusvoimien Rakuunasoittokunta, joka esiintyy klo 10.00 sekä klo 11.30. Etelä-Savon pelastuslaitoksen pisteellä voit harjoitella keittiöpalon sammuttamista huoneistopalosimulaattorilla sekä kokeilla nestesammutinta. 300 ensimmäistä alkusammutusharjoituksen suorittanutta saa sammutusämpärin. Puolustusvoimat esittelevät pisteillään […]

  Pelastuslakia on täsmennetty vuoden 2019 alussa. Lakiin on lisätty metsäpalovaroituksen ohelle ruohikkopalovaroitus. Avotulen teko on nyt aina kielletty metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana. Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää myös, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulen teko vaatii aina maanomistajan […]

DISPERSE -moniviranomaisharjoituksessa Mikkelin torilla harjoitellaan myrkkykaasuvuodon varalle – harjoitus on osa kansainvälistä hanketta. Mikkelin keskusta-alue toimii mittavan kansainvälisen Toxi Triage -hankkeen Disperse -harjoituksen näyttämönä keskiviikkona 22.5.2019. Tuolloin yli 300 henkilöä pelastuslaitokselta, ESSOTE:n ensihoidosta, puolustusvoimista ja poliisista sekä Punaiselta Ristiltä osallistuvat harjoitukseen, jonka tavoitteena on, testata Toxi Triage -hankkeessa kehitettyjä teknologioita ja toisaalta parantaa viranomaisten valmiuksia […]

Etelä-Savossa paloasemaverkostoa uudisteetaan palvelemaan paremmin nykyisiä toiminnallisia vaatimuksia. Mäntyharjulle on nousemassa uusi paloasema, jonka harjannostajaiset pidettiin 7.3.2019. Vanha paloasema kävi liian ahtaaksi ja tilojen toiminnallisuus ei enää palvellut tarkoitustaan, joten päädyttiin uuden paloaseman rakentamiseen. Puheet paloaseman remontointitarpeesta alkoivat jo 2010 luvun tienoilla, mutta vasta pari vuotta tämän jälkeen aloitettiin hankkeen suunnittelu vahvemmin. Vuoteen 2014 paloaseman […]

Sähkölaitteesta tai -asennuksesta alkaneita tulipaloja oli vuonna 2018 yli 2500. Sähköpalojen suurin yksittäinen syy oli lieden valvomaton tai huolimaton käyttö. Eniten sähköpaloja aiheuttaneita laitteita kotitalouksissa olivat liedet ja uunit (noin 950 kpl), valaisimet (noin 200 kpl) ja kiukaat (noin 140 kpl). Sähköpalojen määrä on pysynyt melko samana vuodesta toiseen. Tiedot ovat peräisin Pelastustoimen PRONTO-rekisteristä. Sähkölaitteesta […]