Toxi Triage -harjoitus Mikkelin torilla 22.5

Mikkelissä järjestetään kansainvälinen Toxi Triage –harjoitus 22.5.2019, jossa harjoitustilanne on rakennettu kemikaalionnettomuuden ympärille. Harjoitus toteutetaan Mikkelin torilla ja harjoituksen luonteen vuoksi harjoittelemme myös väestön varoittamista.

 

Harjoitustilanteena kemikaalionnettomuus

Toxi Triage -harjoitustilanne rakentuu kemikaalionnettomuuden ympärille, jossa Mikkelin torilla ja lähialueella olevat henkilöt altistuvat kemikaalille. Harjoituksessa henkilöitä hoidetaan eri vammojen perusteella, joita onnettomuus olisi voinut aiheuttaa. Henkilöt puhdistetaan pudistuslinjojen läpi ja välittömän ensiavun jälkeen sairaalahoitoa vaativat potilaat kuljetetaan jatkohoitoon Mikkelin keskussairaalan uudistuneeseen päivystykseen. Osa potilaista, jotka eivät vaadi välitöntä hoitoa, jäävät seurantaan ensiapupisteeseen.

Harjoituksessa ovat osallisena useat eri toimijat ja yhteistyötahot, joilla jokaisella on rooli todenmukaisen tilanteen perusteella. Harjoitukseen osallistuu yli 300 henkilöä. Pelastuslaitoksella on tilanteessa yleisjohtovastuu ja vastaa pelastamisesta, puhdistustoiminnasta sekä väestön varoittamisesta. Ensihoito hoitaa potilaiden vammaluokitukset sekä välittömän ensiavun ja kuljettamisen sairaalan päivystykseen. SPR on alueella ensivapupisteessä, poliisi eristämässä aluetta ja ohjaamassa liikennettä. Harjoituksessa pelastuslaitoksen käytössä on omien henkilöpuhdistuslinjojen lisäksi myös Maavoimien henkilöpuhdistuslinjoja sekä suojeluvlvontajärjestelmiä.

 

Väestön varoittaminen näkyy ja kuuluu

Harjoituksen teemana on kemikaalionnettomuus, jossa myös väestöä varoitetaan harjoitusskenaarion mukaisesta uhkaavasta vaarasta. Tämän vuoksi harjoituksen aikana soitamme Mikkelin keskustassa väestöhälytintä sekä hyödynnämme myös 112 Suomi -sovelluksen varoitusjärjestelmää. 112 Suomi -sovelluksen kautta lähetämme "varoitusviestin", jossa kerrotaan kyseessä olevasta harjoituksesta. Viesti tulee push -viestinä niihin laitteisiin, joissa on viimeisin päivitys 112 Suomi -sovelluksesta ja jotka ovat 20 km säteellä Mikkelin keskustasta. 

 

Harjoitus aiheuttaa ruuhkaa ja poikkeavia liikennejärjestelyitä Mikkelin keskustassa

Mikkelin keskustassa Maaherrankatu suljetaan kokonaan liikenteeltä torin kohdalta sekä Raatihuoneenkadulla torin kohdalla on käytössä vain toinen kaista. Porrassalmenkadun liikennöinti tulee olemaan hyvin vilkasta ja tässä tulee liikkumaan myös runsaasti hälytysajoneuvoja.

Pyydämmekin Mikkelin keskusta-alueella liikkuvia huomioimaan mahdolliset ruuhkat ja suljetut katuosuudet sekä mahdollisuuksien mukaan välttämään keskusta-alueella autoilua klo 12-16 välillä.

 

Torialue on harjoituksen aikaan eristetty, mutta harjoitusta pääsee seuraamaan kävelykadun puolelta ja sen läheisyydessä olevalta jättinäytöltä.