Savonlinnassa harjoitellaan paikallispuolustusta 3.–9. syyskuuta

Karjalan prikaatin johtama paikallispuolustusharjoitus Etelä-Savo 22 järjestetään Savonlinnan alueella 3.–9. syyskuuta. Viikon aikana harjoitellaan Puolustusvoimien paikallisjoukkojen tehtäviä sekä Etelä-Savon eri viranomaisten välistä yhteistoimintaa.

Etelä-Savon pelastuslaitos on mukana harjoituksessa koko viikon ajan erilaisissa yhteistoimintaosuuksissa ja vastaa evakuointiharjoituksen järjestämisestä.

Harjoitukseen osallistuu Puolustusvoimien joukkoja ja eri viranomaisia yhteensä noin 1 200 henkilöä. Harjoituksen johtajana toimii Karjalan prikaatin apulaiskomentaja, eversti Petri Olli.

Etelä-Savon pelastuslaitokselta harjoitukseen osallistuu henkilöstöä Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan paloasemaryhmistä, yhteensä noin 30 henkilöä. Pelastuslaitoksen johtama Savonlinnan evakuointiharjoitus toteutetaan pöytäpeliharjoituksena.

  • Harjoituksen tavoitteena on evakuointien toimintamallin ja yhteistoiminnan harjoittelu, jossa tarkastellaan erityisesti johtamista, viranomaisyhteistyötä ja viestintää evakuointitilanteessa, toteaa evakuointiharjoituksen johtajana toimiva Etelä-Savon pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Jani Jämsä.  

Varautuminen erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin on viranomaisten normaalia ja lakisääteistä toimintaa. Väestön suojelemiseksi viranomaiset voivat evakuoida eli siirtää asukkaita, jos heitä ei kyetä muilla tavoin suojaamaan. Pelastuslaitos käynnistää tarvittaessa evakuointien toteutuksen yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa.

  • Harjoitus jalkauttaa evakuointisuunnitelmien toimintamallia, kehittää yhteistoimintavalmiuksia ja tuottaa tietoa alueemme evakuointisuunnitelmien päivitystyölle, Jämsä kertoo.

Harjoitusjoukot liikenteessä ja harjoitusalueilla

Harjoitusviikon aikana Savonlinnan alueella liikkuu Puolustusvoimien ja muiden viranomaisten joukkoja kalustoineen, myös raskaita ajoneuvoja, kaikkina vuorokauden aikoina. Liikenteessä pyydetään varovaisuutta kalustoa kohdatessa. Hälytysajoneuvoja liikkuu harjoituskohteille normaalia hälytysajoa enemmän.

Harjoitusjoukot marssivat harjoitusalueille pääosin maanantaina 5.9. ja tiistaina 6.9. reittiä Vekaranjärvi – VT15 – VT13 – Mikkeli – VT5 – Juva – VT14 – Savonlinna. Pienempiä marssiosastoja liikkuu myös muina päivinä muilla reiteillä. Harjoitusjoukot palaavat takaisin samoja reittejä pääosin torstain 8.9. aikana.

Tiistaina 6.9. taisteluharjoituksen painopiste on Savonlinnan lentokentän, Makkolan ja Ruokojärven alueilla sekä Olavinlinnan alueella. Keskiviikkona 7.9. taisteluharjoitusten painopiste on Keplakon, Niinimäen, Lähteelän ja Haapalan alueilla.

Harjoituksessa käytetään vain harjoitusampumatarvikkeita ja alueet eristetään tarvittaessa meluhaitan johdosta.

Seuraa harjoitusta!

Tervetuloa tutustumaan harjoituksen kalustoesittelyyn Savonlinnassa tiistaina 6.9. Kirkkopuiston kentällä klo 15–18. Tilaisuus on kaikille avoin.

Harjoituskokonaisuutta voi seurata verkkosivuilta maavoimat.fi/paikallispuolustusharjoitukset
ja Etelä-Savo 22 -paikallispuolustusharjoitus sosiaalisessa mediassa:

Facebook Karjalan prikaati ja Maavoimat
Twitter @KarjalanPR ja @Maavoimat 
Instagram @Maavoimat

Viranomaisyhteistyö

Paikallisturvallisuus rakentuu yhteisestä varautumisesta ja harjoittelusta. Paikallispuolustusharjoituksissa Puolustusvoimien paikallisjoukot harjoittelevat yhdessä alueen muiden viranomaisten ja yritysten kanssa häiriötilanteita varten.

Viranomaisyhteistoiminnassa ovat mukana Puolustusvoimien ja Etelä-Savon pelastuslaitoksen lisäksi muuan muassa Itä-Suomen poliisilaitos, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (SOSTERI), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE), Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (P-S ELY), Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (E-S ELY), Itä-Suomen AVI, Savonlinnan kaupunki, Maanpuolustuskoulutus (MPK) ja Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiiri.

Maanpuolustuskoulutus-yhdistys johtaa paikallisten järjestöjen ja viranomaisten kanssa pidettävän kotiseutuharjoituksen 3.–5.9.2022. Kotiseutuharjoitus liittyy paikallispuolustusharjoitukseen tilannekuvan osalta. Lisäksi MPK tukee reserviläisten koulutusta harjoitukseen liittyen.

Paikallispuolustusharjoituksia pidetään syyskuun alussa eri puolilla Suomea, lue lisää Puolustusvoimien tiedotteesta.


Tiedotteen kuva: Puolustusvoimat