Sään lauhtuminen ja lumisade tuovat lisää haasteita Järvi-Suomeen

Sään lauhtuminen ja ennustettu lumisade lisäävät puissa olevaa lumikuormaa entisestään ja lumen paino kasvaa. Etelä-Savon alueella on syytä varautua eripituisiin sähkökatkoihin loppuviikon aikana. Lumikuormien painopistealueen ennustetaan olevan Mäntyharjun sekä Savonlinnan alueilla, mutta sähkökatkoja esiintyy eri puolella maakuntaa.

Linjojen varsilta on raivattu lukuisia nuoria puita ja lumikuorma on kertynyt nyt isoihin tukkipuihin. Puiden latvat katkeilevat massan painosta, aiheuttaen vaaratilanteita ja keskeytyksiä sähkönjakeluun.

Järvi-Suomen Energialla valmiustaso on tehostetulla tasolla eli työvoimaa sekä raivauskalustoa on normaalia enemmän käytössä. Kolme helikopteria on raivaus- ja partiointitehtävissä ja ne lentävät sään niin salliessa.

Sähköverkkojen raivaustyö on puiden painon vuoksi riskialtista ja raivaukset keskitetään pääsääntöisesti päiväsaikaan. Päivällä raivaus on turvallisempaa, nopeampaa sekä tehokkaampaa.

On tärkeää, että tiet pidetään ajokuntoisina. Näin avunsaanti esimerkiksi onnettomuustilanteissa on nopeampaa ja eteneminen vikakohteisiin on sujuvampaa. Tämä edesauttaa myös sähköjen nopeampaa palautumista.

Etelä-Savossa toimiva valmiusjohtoryhmä sekä valmiusviestintäryhmä tekevät aktiivisesti yhteistyötä tilanteeseen varautumiseksi. Yhteistyöllä luodaan entistä sujuvampia toimintamalleja viranomaisten ja tärkeän infran toimijoiden välillä. Ryhmät kokoontuvat tilanteen aikana aktiivisesti, muodostaen laaja-alaista maakunnallista tilannekuvaa.

Eri toimijat ovat kiinnittäneet huomiota toimintojensa turvaamiseen. Etelä-Savon pelastuslaitos seuraa tehostetusti tilanteen kehittymistä ja on aktiivisesti yhteydessä maakunnan eri toimijoihin. Essote sekä Sosteri ovat ottaneet tilanteen huomioon omassa toiminnassaan.

Linjoilla olevia puita ei saa missään tapauksessa itse poistaa linjoilta eikä mahdollisiin maassa oleviin johtoihin saa koskea sähköiskun vaaran takia.

 

Toimintaohjeita ja yhteystietoja:

Lisätietoja omatoimiseen varautumiseen

Testaa Huoltovarmuuskeskuksen Omavarax-pelillä varautumisesi taso.

Järvi-Suomen Energian vikapalveluun 0800 90440 kannattaa soittaa, jos tietää vian aiheuttajan, kuten sähkölinjaan päin kallellaan oleva puu.

Keskijänniteverkon tilaa voit seurata  Järvi-Suomen Energian nettisivujen häiriökartalta.

Tilannetietoa välitämme Järvi-Suomen Energian some-kanavien Facebookin (@jarvisuomenenergia) ja Twitterin (@jarvisuomenene) kautta.

Voit myös tilata sähkönjakelun vikakeskeytyksistä tekstiviestitiedotteen. Lähetä maksuton tekstiviesti JSE AVAA käyttöpaikkanumero asiakasnumero numeroon 18200.

 

Tämä tiedote on laadittu yhteistyössä Järvi-Suomen Energian ja eri viranomaisten kanssa.