Ruohikkopalovaroitus ja avotuli

 

Pelastuslakia on täsmennetty vuoden 2019 alussa. Lakiin on lisätty metsäpalovaroituksen ohelle ruohikkopalovaroitus. Avotulen teko on nyt aina kielletty metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana. Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää myös, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulen teko vaatii aina maanomistajan luvan.

 

Avotulella tarkoitetaan tulta, joka voi päästä maapohjan kautta irti tai tulta, joka pääsee leviämään kipinöinnin vuoksi. Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien käyttö katsotaan tulipalon vaaran ilmeisyyden johdosta avotulen teoksi.

 

Tukesin tiedotteen (25.4.2019) mukaan Pelastustoimen PRONTO-tietokantaan on vuonna 2017 kirjattu useita kymmeniä tapauksia, jossa palon syynä on ollut kertakäyttögrillin kuumana pois heittäminen. Kertakäyttögrilleissä on oltava turvallisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet ja varoitukset, joita pitää noudattaa. Grillin pitää olla sammunut ja kylmä ennen hävittämistä. Grillihiilillä on erinomainen lämmöneristyskyky. Tästä johtuen grillissä hiilien alapuolinen lämpötila voi olla vielä satoja asteita, vaikka hiillos näyttää päältäpäin jo sammuneen. Kertakäyttögrillin käyttöön pitää olla maanomistajan lupa ja käyttö on kielletty metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana.

 

Voit lukea kertakäyttögrillien ja tuhkien tyhjentämisen turvavinkkejä Tukesin (25.4.2019) tiedotteesta: https://tukes.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kertakayttogrilleista-kymmenia-tulipaloja-ala-heita-kuumaa-grillia-roskiin-