Pelastuslaitoksen toiminnasta vuonna 2020

Pelastuslaitoksella oli vuonna 2020 maakunnassa yhteensä 3405 tehtävää, mikä on n. 250 tehtävää vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pelastustehtävien osalta vuoden vilkkain päivä oli torstai. Vähiten tehtäviä oli maanantaisin. Eniten tehtäviä oli klo 18.00-19.00 välillä ja vähiten aamuyön tunteina klo 3.00-5.00. Tehtävät ovat painottuneet perinteiseen tapaan n. klo 14.00-21.00 välille, jolloin ihmiset ovat liikkeellä eniten. Koronaepidemia ja poikkeusolot näkyvät tilastossa selvästi, sillä tehtäviä oli vähiten huhtikuussa (164 kpl) ja vuoden vilkkain kuukausi oli kesäkuu (502 kpl).

Etelä-Savossa tapahtui 56 rakennuspaloa, mikä on edellistä vuotta vähäisempi määrä (vuonna 2019 80 kpl). Rakennuspalovaarojen (100 kpl) ja maastopalojen (113 kpl) määrä pysyi jotakuinkin ennallaan edellisen vuoden tasolla. Rakennuspaloissa menehtyi 2 henkilöä. Tulipalojen pääasiallinen aiheuttaja oli ihmisen toiminta. Automaattisen paloilmoittimen hälytyksistä 94 % oli erheellisiä aiheutuen mm. ruuan valmistuksesta. Liikenneonnettomuuksia tapahtui 531 kpl (vuonna 2019 665 kpl). Vahingontorjuntatehtäviä oli taas edellisiä vuosia enemmän (567 kpl). Pelastuslaitoksen viesti- ja johtokeskus (ESVIJOKE) miehitettiin vuoden aikana 3 kertaa, viimeisimmäksi Liisa-myrskyn aikana 19.11.2020.

Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluita Sosterin alueella ja näitä tehtäviä oli vuonna 2020 yhteensä 8505 tehtävää. Vuonna 2019 ensihoidon tehtäviä oli 8939 kpl. Koko Etelä-Savon maakunnan alueella ensivastetehtäviä oli 458 kpl, mikä on edellisvuotta huomattavasti vähemmän (vuonna 2019 729 kpl).

Etelä-Savon pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän tavoitteena on järjestää erilaisia koulutus-, valistus- ja neuvontatapahtumia, joilla tavoitetaan 15 % Etelä-Savon asukkaista. Vuonna 2020 turvallisuusviestinnällä tavoitettiin 5 % alueen asukkaista. Tilaisuuksia järjestettiin 128 kpl ja niillä tavoitettiin 6575 henkilöä.

Suunnitellusta valvonnasta toteutettiin 89 % (yleisiä palotarkastuksia 349 kpl). Yhteensä erilaisia palotarkastuksia suoritettiin 592 kpl (vuonna 2019 686 kpl). Poikkeusolojen aikana suoritettiin vain välttämättömät valvontakäynnit. Huomioiden kemikaalilainsäädännön tehtävät, asiakirjavalvonta ja asiantuntijapalvelut (mm. lausunnot kuntien rakennusvalvonnoille) erilaisia valvontatehtäviä vuoden aikana suoritettiin 1540 kpl (vuonna 2019 1649 kpl).

Varautumisessa vuoden 2020 pääpaino oli koronapandemiasta selviytyminen ja oman toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Vuoden aikana lisäksi käynnistettiin evakuointeihin ja laajamittaiseen maahanmuuttoon liittyvien suunnitelmien päivittäminen yhdessä eri viranomaisten kanssa. Etelä-Savossa on toiminut aktiivisesti Etelä-Savon valmiusjohtoryhmä, joka koostuu maakunnan alueen viranomaisista, eri toimijoista, kuntien edustajista ja kolmannen sektorin edustajista. Koronatilanteen aikana tätä ryhmää on laajennettu foorumiksi, jolloin sairaanhoitopiireiltä on vahvennettu edustus ja samoin alueen kaikista kunnista ja kaupungeista. Etelä-Savon valmiusfoorumi kokoontui vuoden aikana 44 kertaa muodostamaan tilannekuvaa ja vaihtamaan tietoja.