Palotarkastuksilla pyritään vähentämään onnettomuuksia

Mitenkäs se palovaroitin, jäiköhän se siivouskaappiin odottamaan pariston vaihtoa? Nyt en kyllä muista, milloin meillä on viimeksi käynyt nuohooja. Missähän hätäpoistumistiet ovat, jos niitä pitäisi käyttää esimerkiksi tulipalon sattuessa?

Paloturvallisuuteen liittyy arkisia asioita, joista huolehtimalla voit lisätä omaa ja läheistesi turvallisuutta. Merkitys on vielä laajempi, jos vastuullasi on esimerkiksi asiakkaita ja työntekijöitä.

Palotarkastukset ovat osa valvontatyötämme. Palotarkastuksissa kiinnitämme huomiota moniin asioihin. Valvomme esimerkiksi rakennusten palo- ja poistumisturvallisuutta, paloteknisten laitteiden ja palovaroittimien kunnossapitoa, nuohouksen ja ilmanvaihdon puhdistuksen toteutumista, omatoimisen varautumisen toteuttamista ja pelastussuunnitelman laadintaa.

Jos löydämme puutteita edellä mainituissa, pyydämme korjaamaan ne tietyn määräajan kuluessa, jotta onnettomuutta ei pääsisi syntymään tai toiminta onnettomuuden sattuessa sujuisi mahdollisimman hyvin.

Kohdennamme valvontaa riskiperusteisesti sinne, missä onnettomuuksia on eniten tapahtunut tai missä tapahtuessaan onnettomuus aiheuttaisi merkittäviä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvaikutuksia. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi hoitolaitokset, sairaalat ja teollisuuden tuotantorakennukset.

Asuin- ja vapaa-ajanrakennusten paloturvallisuuden toteuttaminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Etelä-Savon kunnat on jaettu kymmeneen alueeseen, joilla sijaitsevien rakennusten omistajille lähetämme itsearviointilomakkeet kymmenen vuoden välein. Vuosittain siis aina joku alue on postituksen kohteena. Tänä vuonna lomakkeen on saanut vastattavakseen noin 6 500 kiinteistön omistajaa Etelä-Savossa.

Palotarkastusasioissa ota yhteyttä alueesi paloaseman vastuuhenkilöön, yhteystiedot löydät täältä.