Palopäällystö tutustui öljyntorjuntakalustoon ja riskikohteisiin Puumalassa

Etelä-Savo on alusonnettomuuksien kannalta keskeistä aluetta, sillä noin puolet syväväylästä kulkee alueella ja samoin puolet onnettomuuksista on tapahtunut siellä. Suuren alusöljyvahingon riski Saimaalla on vähäinen, mutta muutaman kuution tai 10-30 kuution vahinko on täysin mahdollinen. Saimaan ainutlaatuinen luontoympäristö on erittäin herkkä, joten pienenkin öljypäästön vaikutukset voivat olla ympäristölle haitallisia.

 Merkittävin onnettomuusriskialue on Savonlinnan Kyrönsalmi, jossa väylä kulkee hyvin kapeassa, voimakkaasti virtaavassa salmessa. Muita Etelä-Savon riskipaikkoja ovat Matarinsalmi, Kommersalmi, Vihtakannan kanava, Hanhivirran alueet sekä Vekaransalmi Sulkavalla. Lisäksi riskipaikoiksi on määritelty Osmonaskel-Pahikka – väli, Hätinvirta Puumalassa ja Vekarasalon salmen jälkeinen osuus Ristiinaan johtavalla väylällä. Riskikohteet on huomioitu mm. pelastuslaitoksen kaluston sijoittelussa. Koska onnettomuuksia tapahtuu harvoin, pelastuslaitoksen harjoituksilla ja koulutuksilla on suuri merkitys taitojen ylläpitämisessä.