Öljylämmityksen vaihto kiinnostaa monia

Valtion tuki öljylämmityksestä luopumiselle on lisännyt voimakkaasti omakotitalojen öljylämmityslaitteistojen vaihtamista muihin lämmitysvaihtoehtoihin.

Kun lämmitysjärjestelmä vaihdetaan, pelkän öljylämmityskattilan ja -polttimen poisto ei riitä. Myös öljysäiliö on poistettava, tai vähintään tyhjennettävä ja puhdistettava. Säiliön käyttö on estettävä tulppaamalla tai katkaisemalla täyttöputki. Eri kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä on tarkemmat määräykset säiliöiden poistoista. Mikäli muita rakenteita puretaan, tilan käyttötarkoitus muuttuu ja asennetaan uusi lämmitysjärjestelmä, selvitä paikallisesta rakennusvalvonnasta mahdollinen luvan tai ilmoituksen tarve.

Tukesin hyväksymillä asennus- tai tarkastusliikkeillä on riittävä osaaminen ja tarvittava kalusto öljylämmitysjärjestelmän turvalliseen käytöstä poistamiseen. Öljysäiliön poistosta ja mahdollisesta purkamisesta hyväksytty asennus- ja tarkastusliike lähettää pöytäkirjan suoraan pelastusviranomaiselle tiedoksi.

 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston mediatiedote 12.5.2021:

https://tukes.fi/-/vaihdatko-lammitysjarjestelmaa-vai-riittaako-nykyisen-oljylammityslaitteiston-huoltaminen-#f19268b6

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ohje öljysäiliön poistamiseen:

https://pelastuslaitokset.fi/sites/default/files/2020-11/L%C3%A4mmitys%C3%B6ljys%C3%A4ili%C3%B6%20ELY%209.11.2020.pdf

Avustuksista tietoa Ely-keskuksen sivuilta:

https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle