Nuohous ehkäisee nokipaloja ja ylläpitää tulisijan lämmitystehoa

Sähkön hinnannousu on saanut monet varautumaan puilla lämmitykseen, kun ilmat kylmenevät. Jos kyseessä on vähintään kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija, tulta ei saa tehdä, ennen kuin tulisija on nuohottu. Nuohous tulee teettää alan ammattilaisella. 

Nuohouksessa puhdistetaan tulisijat ja savuhormit palamisjätteistä. Puhdistuksella ehkäistään nokipalojen syntyä. Nuohouksessa tarkastetaan silmämääräisesti myös tulisijojen ja savuhormin kunto, jotta tulipalon vaaraa aiheuttavat viat havaittaisiin etukäteen. Paloturvallisuuden lisäksi säännöllinen nuohous vaikuttaa siihen, että tulisijan lämmitysteho säilyy hyvänä ja hormi vetää. 

Nuohous on tehtävä riittävän usein ottaen huomioon tulisijan käyttöaste, rakenne ja käytetty polttoaine. Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa nuohous tulee tehdä vähintään kerran vuodessa ja vapaa-ajan rakennuksissa, kuten kesämökeillä, vähintään kolmen vuoden välein. 

Nuohousvälien sääntelyssä jako vakituisen ja vapaa-ajan asumisen välillä riippuu asumisen ja tulisijojen käytön määrästä. Jos vapaa-ajan asunnon tulisijoja käytetään ympäri vuoden, nuohous on tehtävä vuosittain. Muissa rakennuksissa tulisijojen nuohous perustuu todelliseen nuohoustarpeeseen. 

Käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei tarvitse nuohota. Jos ne otetaan uudestaan käyttöön, kun edellisestä käytöstä on kulunut vähintään kolme vuotta, on ne nuohottava ennen käyttöönottoa. 

Etelä-Savossa sattuu noin 10 nokipaloa ja 50 muuta tulisijasta tai savuhormista alkunsa saanutta paloa vuodessa. 

Nuohoojien yhteystietoja löydät esimerkiksi täältä.