Metsäpalovaroitus on voimassa, avotulen teko on kielletty

Etelä-Savon alueelle on annettu metsäpalovaroitus. Avotulen tekeminen on varoituksen voimassaolon ajan kielletty. Metsäpalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen. Tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti.

Avotuli – mikä se on?

Esimerkiksi nuotio on avotuli. Avotulella tarkoitetaan myös muuta vastaavaa tulen tekemistä tai käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti joko maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Avotulen tekoon tarvitaan aina maanomistajan lupa. Varaudu aina, jo ennen sytytystä, myös sammutukseen.

Kertakäyttögrillin käyttö katsotaan avotulen teoksi

Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa avotulen teoksi.

  • Kertakäyttögrilliä tai muuta vastaavaa kevyttä tulisijaa ei saa käyttää metsäpalovaroituksen aikana tai jos tulipalon vaara on muusta syystä ilmeinen. Näitä ovat esimerkiksi sytytyspaikka tai -sijainti, tuuli ja palava alusta.
  • Kertakäyttögrillejä ei saa muinakaan aikoina käyttää ilman maanomistajan lupaa.

Pelastuslain tarkoittamaksi avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä tulisijoja, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi tuulelta suojatut grillit, tiiliset tai kiviset tulisijat ja huuvalla varustetut grillikatokset.

Metsäpalovaroituksen aikana ei saa koskaan sytyttää avotulta!

Voimassa olevat varoitukset kannattaa aina tarkistaa Ilmatieteenlaitoksen sivulta ennen avotulen tekemistä.