Kuinka vanha palovaroittimesi on?

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti ikääntyneiden palovaroittimien äänenvoimakkuutta ja erityisesti optisten palovaroittimien savuherkkyyttä. Tulosten perusteella vanhat palovaroittimet eivät enää toimi luotettavasti, vaan niiden savuherkkyys ja äänenvoimakkuus voivat heiketä ajan myötä. Testitulosten perusteella ionisoivaan tekniikkaan perustuvat palovaroittimet kestävät paremmin aikaa ja reagoivat savuun tasaisemmin kuin optiset palovaroittimet. Valtaosa Suomessa myydyistä palovaroittimista on optisia.

Huoneiston haltijan, eli asukkaan, on pidettävä palovaroitin toimintakunnossa. Palovaroittimen pariston ja äänihälytyksen toiminta on hyvä tarkastaa kerran kuukaudessa testinappia painamalla. Toimintavarmuuden takaamiseksi palovaroitin pitää uusia valmistajan ohjeiden mukaisesti yleensä 5–10 vuoden välein. Tieto suosituksen mukaisesta uusimisajankohdasta löytyy yleensä palovaroittimen pohjasta.

Tukesin tiedote 29.10.2020 luettavissa: https://tukes.fi/-/vanha-palovaroitin-ei-toimi-luotettavasti