Etelä-Savon pelastuslaitos aloittaa projektin venekoulutuksen kehittämiseksi

Etelä-Savon pelastuslaitoksella on viime vuosina tunnistettu tarve koulutukselle, jossa syvennytään pelastus- ja öljyntorjunta-aluksilla työskentelyyn. Projektin tavoitteena on kehittää kurssi, jonka käytyään työntekijä tuntee turvalliset ja toimivat työtavat aluksella niin merimiestaitojen, kuin öljyntorjunnan ja pelastustoiminnankin näkökulmasta.

Projektissa pyritään siihen, että kurssin käytyään kurssilainen pystyy luottavaisena omiin taitoihinsa toimimaan kansimiehen tehtävissä pelastuslaitoksen aluksilla. Kurssi antaa perusteet turvalliseen työskentelyyn alusten miehistötehtävissä ja vankan pohjan lähteä kouluttautumaan työssä mahdollisesti tarvittaviin merenkulun tutkintoihin.

Projekti aloitetaan kesän 2019 aikana ja se kestää syksyyn 2020, jolloin toteutetaan valmiin kurssin pilotointi ja järjestetään projektin päätösseminaari.

Liikennepalvelulain muutos antaa pelastustoimelle mahdollisuuden kouluttaa omien alusten miehistöt – Myös muodollisesti päteviksi

Liikennepalvelulain muuttuminen toi mukanaan pelastustoimelle mahdollisuuden poiketa laissa määritetyistä laivaväen pätevyysvaatimuksista.  Tämä tarkoittaa sitä, että pelastustoimi voi tulevaisuudessa kouluttaa oman koulutusjärjestelmän avulla henkilöstölleen alustensa miehittämiseen tarvittavan osaamisen.

Oma koulutusjärjestelmä on suuri kokonaisuus ja mikäli sellaisen kehittämiseen pyritään, edellyttää se tulevaisuudessa laajaa yhteistyötä pelastuslaitosten kesken, sekä epäilemättä yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa. Koulutusjärjestelmän kehitystyö ja sen jalkauttaminen olisi iso työ ja pitkä prosessi, mutta sen avulla olisi mahdollista kehittää alustyöskentelyyn tasalaatuista ja tasokasta osaamista.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen projektilla ei suoranaisesti ole yhtymäkohtia ylläolevaan, mutta projektin voisi nähdä keskustelunavauksena koulutusjärjestelmän kehittämistyölle. Kurssi tulee sisältämään konkreettista oppia merimiestaitoihin, aluksen ohjailuun, turvalliseen merenkulkuun ja erilaisiin pelastus- ja öljyntorjuntatehtäviin liittyen. Ehkäpä nämä koulutusteemat ovat sellaisia, mitä jonain päivänä nähdään pelastustoimen omassa koulutusjärjestelmässä?

Ville Tuovinen
Palopäällikkö
Etelä-Savon pelastuslaitos

Korjattu tekstiä 3.7.2019 10:31.