Uutiset tagilla 'Yleinen'

Etelä-Savon pelastuslaitos valmistelee parhaillaan palvelutasopäätöstä vuosille 2021-2022. Pelastuslaissa on säädetty, että pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös poikkeusolot. Alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan.  Etelä-Savon asukas, vapaa-ajan asukas tai Etelä-Savon pelastuslaitoksen yhteistyökumppani voi nyt vaikuttaa palvelutasopäätöksen valmisteluun kertomalla mielipiteensä palveluistamme, jotta voimme tuottaa ja kehittää palveluitamme myös […]

Haukivuoren paloasemalta on varastettu lauantain ja sunnuntain välisenä yönä miehistönkuljetusauto. Auto on MB Vito, vuosimallia 2018 ja rekisterinumero on NCL-663. Autossa on tunnus RES167. Kaikki havainnot suoraan hätäkeskukseen puh 112.

Etelä-Savossa on voimassa metsäpalovaroitus. Pitkään jatkuneen kuivuuden vuoksi metsäpaloindeksi on Etelä-Savon alueella noussut yli viiteen ja metsäpalojen vaara on ilmeinen. Etelä-Savon pelastuslaitos kehottaa maakunnan asukkaita erityiseen varovaisuuteen kohonneen metsäpaloriskin vuoksi. Avotulen tekeminen on ehdottomasti kielletty metsäpalovaroituksen ollessa voimassa. Avotulella tarkoitetaan kaikkea tulta, joka voi päästä leviämään ympäristöön maapohjan tai kipinöinnin kautta. Lisäksi esimerkiksi savukkeiden kanssa […]

Koronaepidemian aikana olemme valvontakäynneillä havainneet, että joissakin paikoissa palo-osastoivia ovia on kiilattu auki, jotta ihmisten ei tarvitsisi koskea ovenkahvoihin. Totta on varmasti se, että koronavirus voi säilyä ovenkahvoissa ja muilla pinnoilla jonkin aikaa, mutta ratkaisuja siihen ovat esimerkiksi tehostettu siivous ja hyvä niistämis-, yskimis- ja käsihygienia. Palo-osastoivat ovet tulee pitää kiinni. Jos ovia pidetään auki […]

Maakunnassa on runsaasti väkeä ja juhannusviikonlopusta on tulossa aurinkoinen ja helteinen. Etelä-Savon pelastuslaitos on varautunut juhannukseen nostamalla valmiutta. Alueen toimintavalmius perustuu laajalti vapaaehtoiskenttään. Tyypillisiin juhannustehtäviin ovat kuuluneet juhannuskokoista levinneiden maastopalojen sammuttamiset, vesiliikenneonnettomuudet ja veden varaan joutuneiden ihmisten pelastamiset. "Nyt on monella suunnitelmissa, keskikesän juhla Etelä-Savossa. Auto on täydessä lastissa, ollaan matkalla ruuhkassa. Malta mielesi kuitenkin, […]

Ilmatieteen laitoksen ennuste lupaa ensi viikolle hienoa säätä. Kauniin kelin myötä on myös mahdollisuus siihen, että Etelä-Savossa tulee voimaan metsäpalovaroitus. Metsäpalovaroituksen voimassa ollessa, juhannuskokkoja ei saa polttaa. Ajankohtaiset varoitukset löydät ilmatieteenlaitoksen sivuilta. Pelastuslaitos ei myönnä erillislupia juhannuskokkojen polttoon. Ei edes, vaikka siihen olisi varauduttu ns. riittävin turvatoimin.

Sisäministeriö antoi 31.3.2020 suosituksen rakennusten nuohouksesta koronavirusepidemian aikana. Kysymyksessä oli muun kuin välttämättömän nuohouksen siirtämistä koskeva suositus. Suositus oli kohdistettu rakennusten omistajille ja haltijoille, joille on pelastuslaissa (379/2011) säädetty lakisääteinen nuohousvelvoite. Suosituksella ei kielletty nuohousta tai nuohouspalvelujen tarjoamista. Sisäministeriön suositus oli tarkoitettu väliaikaiseksi. Hallitus on 6.5.2020 tehnyt periaatepäätöksen siirtymisestä laajamittaisista rajoitustoimista hallittuun suositusten ja rajoitusten […]

Ilmatieteen laitos on antanut Etelä-Savoon ruohikkopalovaroituksen. Ruohikkopalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen. Tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti. Ruohikkopalovaroituksen aikana AVOTULEN TEKO ON KIELLETTY.

Polttoaineet ovat halventuneet roimasti viime aikoina. Halvemman hinnan vuoksi monella voi olla ajatus täyttää varastot ja säiliöt. Vallitseva koronavirustilanne on myös eri kohteissa johtanut siihen, että mm. käsidesejä ja desinfektioaineita säilytetään työpaikoilla normaalia enemmän. Joissakin kohteissa niiden tilapäistä teollista valmistamista suunnitellaan. Etanolipohjaiset tuotteet ovat myös syttyviä nesteitä. Palavien nesteiden säilytystä kuitenkin rajoitetaan erilaisissa kohteissa. Perusperiaatteita […]

Turvallisuus- ja kemikaaviraston (Tukes) tiedotteen 27.4.2020 mukaan otsonaattoreita eli otsonikaasua tuottavia laitteistoja kaupataan tällä hetkellä aktiivisesti koronaviruksen ja muiden mikrobien torjuntaan. Otsonoinnin tehokkuudesta koronavirusta vastaan ei ole tutkimusnäyttöä. Osa otsonaattoreista tuottaa otsonikaasua niin tehokkaasti, että laitteet voivat olla asiantuntemattoman henkilön käsissä hengenvaarallisia. Turvallisinta on, jos otsonaattoreita käyttävät vain ammattilaiset ja tarvittavat varotoimenpiteet huomioidaan. Lue lisää: […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu