Etelä-Savon pelastuslaitos on käynnistänyt kehittämisprojektin ”Pelastus- ja öljyntorjunta-aluksilla työskentely -kurssi”

Aluksilla työskentely vaatii erityisiä taitoja ja osaamista pelastajilta ja tällä hetkellä aluksilla toteutettavaan pelastustoimintaan liittyvää kurssia ei ole ollut tarjolla. Kurssi opettaa pelastustoimintaan osallistuville henkilöille merimiestaitoja sekä pelastajan perustaitoja veneympäristössä pelastustoiminnan ja öljyntorjunnan vaatimukset huomioiden.

Kurssitarvetta ovat tuoneet esiin ammattipalomiehet sekä sopimuspalokuntalaiset. Etelä-Savo on laajojen vesistöalueiden rikkoma maakunta, jossa vesistö on normaali toimintaympäristö ja venekalustolla toimimisen taidot ovat tarpeen. Kurssin suunnittelua ja pilotointia varten on perustettu pelastus- ja öljyntorjuntakurssilla työskentelyn kehittämisprojekti, jonka tuotoksena tuotetaan Pelastus- ja öljyntorjunta-aluksilla työskentely-kurssin koulutusmateriaali.

Projektin työryhmässä on kolme jäsentä, jotka ovat pelastustoiminnan ja merenkulun ammattilaisista. Työryhmä tuottaa koulutusmateriaalin sekä toteuttaa kouluttajakoulutuksen 6:lle Etelä-Savon pelastuslaitoksen työntekijälle keväällä 2020. Koulutusmateriaalin ja kouluttajakoulutuksen lisäksi projektissa hankitaan kursseilla tarvittavaa kalustoa ja StormWind-navigointisimulaattorit Savonlinnan ja Mikkelin alueelle.

Kouluttajat toteuttavat ensimmäisen pelastus- ja öljyntorjunta-aluksilla työskentely -kurssin syksyllä 2020. Kurssin yhteydessä järjestetään seminaari, jossa käydään läpi kurssin tulokset ja sovellettavuus myös muilla pelastuslaitoksilla.

Kurssi on suunniteltu toteutettavan monimuoto-opiskeluna, eli teoriaopetus tehdään pääasiassa itsenäisinä verkko-opintoina ja käytännön harjoitukset leirimuotoisesti pidennettynä viikonloppuna. Kurssin sisältö koostuu merimiestaitojen, merenkulun, vesialueella tapahtuvan pelastustoiminnan ja öljyntorjunnan harjoittelusta.

Projekti on aloitettu 2019 alkuvuodesta ja rahoittajana toimivat Palonsuojelurahasto sekä Etelä-Savon pelastuslaitos.

 

Hankkeen projektipäällikkö (virkavapaalla 17.2.2020 asti)

Ville Tuovinen, palopäällikkö
Etelä-Savon pelastuslaitos
ville.tuovinen@espl.fi

Lisätietoja voi kysyä sähköpostilla pelastuslaitos@espl.fi