Mäntyharjulla pidettiin uuden paloaseman harjannostajaiset

Etelä-Savossa paloasemaverkostoa uudisteetaan palvelemaan paremmin nykyisiä toiminnallisia vaatimuksia. Mäntyharjulle on nousemassa uusi paloasema, jonka harjannostajaiset pidettiin 7.3.2019. Vanha paloasema kävi liian ahtaaksi ja tilojen toiminnallisuus ei enää palvellut tarkoitustaan, joten päädyttiin uuden paloaseman rakentamiseen.

Puheet paloaseman remontointitarpeesta alkoivat jo 2010 luvun tienoilla, mutta vasta pari vuotta tämän jälkeen aloitettiin hankkeen suunnittelu vahvemmin. Vuoteen 2014 paloaseman saneeraus oli ainoa vaihtoehto, jota hankkeessa käsiteltiin, mutta vuoden loppupuolella nousi keskusteluun ihan uuden paloaseman rakentaminen. Paloaseman tilat olisivat vaatineet laajamittaisesti korjausta ja laajennusta, että esimerkiksi ambulanssi olisi mahtunut paloasemalle.

Tarkkojen laskelmien ja suunnitelmien perusteella 10.1.2018 oli uuden paloaseman, ensimmäinen varsinainen suunnittelukokous, josta koko hanke käynnistyi. Suunnittelussa ovat olleet mukana niin Etelä-Savon pelastuslaitos kuin Essote, joiden toimintojen tarpeet ovat suunnittelussa ja toteutuksessa lähtökohtina. Tavoitteena on, että paloasema on kompakti rakennus, jossa kalustohalli, huoltotilat ja sosiaalitilat vastaavat nykyisiä tarpeita. Suunnittelussa on pyritty neliömääriä mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen, turvallisuus huomioiden. Paloasemalla on muun muassa paloilmoitinjärjestelmä, kulunvalvonta sekä kameravalvonta. Paloasema valmistuu elokuussa 2019.

Muita meneillään ja suunnitelmissa olevia hankkeita paloasemilla Hiirolan paloaseman tilojen laajennus, Savonlinnan paloaseman uudisrakennus sekä Sulkavan paloasema, jonka vihkiäiset pidetään kesällä. Tämä paloasema on otettu jo käyttöön, mutta pihatöitä vielä viimeistellään.

Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille, jotka olette projektissa mukana.