Uutiset

Sisäministeriö antoi 31.3.2020 suosituksen rakennusten nuohouksesta koronavirusepidemian aikana. Kysymyksessä oli muun kuin välttämättömän nuohouksen siirtämistä koskeva suositus. Suositus oli kohdistettu rakennusten omistajille ja haltijoille, joille on pelastuslaissa (379/2011) säädetty lakisääteinen nuohousvelvoite. Suosituksella ei kielletty nuohousta tai nuohouspalvelujen tarjoamista. Sisäministeriön suositus oli tarkoitettu väliaikaiseksi. Hallitus on 6.5.2020 tehnyt periaatepäätöksen siirtymisestä laajamittaisista rajoitustoimista hallittuun suositusten ja rajoitusten […]

Ilmatieteen laitos on antanut Etelä-Savoon ruohikkopalovaroituksen. Ruohikkopalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen. Tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti. Ruohikkopalovaroituksen aikana AVOTULEN TEKO ON KIELLETTY.

Polttoaineet ovat halventuneet roimasti viime aikoina. Halvemman hinnan vuoksi monella voi olla ajatus täyttää varastot ja säiliöt. Vallitseva koronavirustilanne on myös eri kohteissa johtanut siihen, että mm. käsidesejä ja desinfektioaineita säilytetään työpaikoilla normaalia enemmän. Joissakin kohteissa niiden tilapäistä teollista valmistamista suunnitellaan. Etanolipohjaiset tuotteet ovat myös syttyviä nesteitä. Palavien nesteiden säilytystä kuitenkin rajoitetaan erilaisissa kohteissa. Perusperiaatteita […]

Turvallisuus- ja kemikaaviraston (Tukes) tiedotteen 27.4.2020 mukaan otsonaattoreita eli otsonikaasua tuottavia laitteistoja kaupataan tällä hetkellä aktiivisesti koronaviruksen ja muiden mikrobien torjuntaan. Otsonoinnin tehokkuudesta koronavirusta vastaan ei ole tutkimusnäyttöä. Osa otsonaattoreista tuottaa otsonikaasua niin tehokkaasti, että laitteet voivat olla asiantuntemattoman henkilön käsissä hengenvaarallisia. Turvallisinta on, jos otsonaattoreita käyttävät vain ammattilaiset ja tarvittavat varotoimenpiteet huomioidaan. Lue lisää: […]

Ilmatieteen laitos on antanut Etelä-Savoon ruohikkopalovaroituksen. Ruohikkopalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen. Tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti. Ruohikkopalovaroituksen aikana AVOTULEN TEKO ON KIELLETTY. Ruohikkopalovaroitus on poistunut 24.4.2020 klo 8:30

Sisäministeriö suosittaa kiinteistöjen nuohouksen siirtämistä myöhempään ajankohtaan, ellei nuohouksen tekeminen ole välttämätöntä poikkeusolojen voimassaolon aikana. Valtioneuvoston on linjannut, että riskiryhmiä ja kaikkia yli 70-vuotiaita koskee velvoite pysyä kotona ja välttää lähikontakteja. Tulisijojen ja savuhormien nuohous on pääosin asuinrakennuksiin tarjottavaa kuluttajapalvelua. Tartuntariskin minimoimiseksi rakennuksen nuohous on hyvä siirtää myöhempään ajankohtaan. Nuohousalan Keskusliitto on 17. maaliskuuta 2020 […]

Vallitsevan tilanteen ja rajoitusten vuoksi ihmiset viettävät nyt paljon aikaa kotona tehden etätöitä ja hoitaen lapsia. Tulipaloriskit voivat lisääntyä, jos tehdään monia asioita samaan aikaan, on kiire sekä huolet ja epävarmuus tulevaisuudesta painavat mieltä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toi esille viime viikkoisessa tiedotteessa liesipalot. Varomaton lieden käyttö aiheuttaa vuosittain lähes tuhat tulipaloa. Etelä-Savossa on poikkeusolojen aikana […]

Koronavirus –tilanne on tuonut vapaa-ajan asukkaat jo nyt Etelä-Savoon Järvi-Suomen Energian sähkön mittaustiedoista on havaittu vapaa-ajan asukkaiden lisääntynyt sähkönkäyttö. Järvi-Suomen Energian jakelualueella sekä sähkönkäyttö että sähkön pientuotanto, kuten aurinkopaneeleilla tuotettu energia, ovat kasvaneet verrattuna aiempaan vastaavaan ajankohtaan. -Vapaa-ajan asukkaiden määrän kasvu on havaittu myös Etelä-Savon alueen päivittäistavarakaupoissa, kertoo marketkaupan johtaja Iiro Siponen, Osuuskauppa Suur-Savosta. Hänen […]

Ilmatieteen laitos on antanut Etelä-Savoon ruohikkopalovaroituksen. Ruohikkopalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen. Tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti. Ruohikkopalovaroituksen aikana AVOTULEN TEKO ON KIELLETTY.

Etelä-Savon valmiusfoorumi yhteen sovittaa ja tukee koko maakunnan alueella varautumista ja yhteistoimintaa. Kolme kertaa viikossa toteutettavat tilannekuvapalaverit painottuvat yleistilannekuvan, sivistystoimen sekä kuntasektorin muun palvelutuotannon näkökulmiin. Haasteellinen tilanne sekä poikkeusolot, vaativat kaikkien eri toimijoiden osalta yhteistyötä. Palaverin painpisteinä olivat mm. yritystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen, huoltovarmuus ja toimintojen jatkuvuus.   Yritystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen Hallitus on valmistellut mittavan tukipaketin […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu