Uutiset

Jääkerros on hyvin vaihteleva Etelä-Savon alueella. Pelastuslaitoksella on ollut useita eläimenpelastustehtäviä heikoilta jäiltä. Toivommekin, että jäällä liikkumista vältettäisiin, ennen kuin jää on riittävän kantavaa. Tässä muutamia neuvoja jäillä liikkumiseen: Ole aina varovainen kun liikut jäillä ja varaudu aina mahdolliseen jään pettämiseen. Jäänaskalit ja kelluntapuku ovat hyvä varuste, varsinkin syksy ja kevätaikaan. Jos eläin karkaa jäälle, […]

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on selvittänyt ulkotulien turvallisuutta. Kymmenestä testatusta tuotteesta kaksi todettiin vaaraa aiheuttavaksi. Polar-ulkotuli juhlaroihu sangossa -niminen tuote poistettiin markkinoilta ja Puttipaja-ulkotuli 8 cm sai myyntikiellon. Tuotteet syttyivät testattaessa allaspaloon. Tukes muistuttaa, että ulkotulia käytettäessä kannattaa lukea tarkkaan tuotteen varoitusmerkinnät ja noudattaa turvaetäisyyksiä. Allaspaloa ei saa sammuttaa vedellä, vaan tukahduttamalla. Tukes testautti yhteensä […]

KYMI 218 -harjoitus on koonnut viranomaisia ympäri Etelä-Savoa. Harjoituksen päävastuullinen järjestäjä on ollut puolustusvoimat, mutta pelastuslaitos ja muut viranomaiset ovat olleet aktiivisesti toiminnassa mukana. Päätavoitteena on ollut harjoitella viranomaisyhteistyötä ja toimintaa monialaisissa tehtävissä. Pelastustoimen harjoitukset ovat koskeneet mm. alhaalta pelastamista sekä Puumalassa öljyntorjuntaa ja sukellusta. Harjoituksen yhteydessä Etelä-Savon valmiusjohtoryhmä on kokoontunut ja käynyt läpi harjoitustilanteita […]

Joroisissa on jostain syystä väestöhälyttimet soittanut koesoittoja 9.7 ja 10.7.  Ylimääräiset koesoitot ovat johtuneet ilmeisesti päivityksen yhteydessä jonoon jääneistä ylimääräisistä ohjauskäskyistä. Koko tämän ajan hälyttimet olisivat kuitenkin antaneet hälytykset, mikäli niitä olisi tarvinnut antaa. Hälyttimistä toinen on huolettu ja toisen huoltoa jatketaan. Kokeilusoitto tehdään aina joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo 12.00. Yleinen vaaramerkki, jolla väestöä […]

Metsäpalovaroitus ei ole enää voimassa. Kielto kumottu 8.6.2018. Etelä-Savon pelastuslaitos kielsi pelastuslain 6 §:n nojalla kaiken avotulenteon Etelä-Savossa, mukaan lukien *kulotukset, 29.5 erittäin korkean metsäpaloriskin vuoksi. *Kulotus on metsämaan ennallistamista ja se tulee suorittaa aina metsäammattilaisen valvonnassa. Kulotus vaatii pelastussuunnitelman ja siitä on tehtävä kulotusilmoitus.   Metsäpaloindeksi on laskenut 4,2:n, joten metsäpaloriski on hieman laskenut.  […]

Etelä-Savo on alusonnettomuuksien kannalta keskeistä aluetta, sillä noin puolet syväväylästä kulkee alueella ja samoin puolet onnettomuuksista on tapahtunut siellä. Suuren alusöljyvahingon riski Saimaalla on vähäinen, mutta muutaman kuution tai 10-30 kuution vahinko on täysin mahdollinen. Saimaan ainutlaatuinen luontoympäristö on erittäin herkkä, joten pienenkin öljypäästön vaikutukset voivat olla ympäristölle haitallisia.  Merkittävin onnettomuusriskialue on Savonlinnan Kyrönsalmi, jossa […]

Etelä-Savossa on korkea riski metsäpaloille. Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty! Maastopalojen ja ruohikkopalojen syttymisvaara on hyvin korkea, kaikkessa tulenkäsittelyssä tulee olla hyvin varovainen. Avotulta ei saa tehdä ja kipinöintiä aiheuttavan toiminnan osalta on oltava tarkkana. Tupakantumppikin sytyttää maastopalon. Etelä-Savossa metsäpaloindeksi on 5,9 kun 6 on maksimiarvo metsäpaloindeksille. Korkean metsäpaloriskin vuoksi myös kulotukset ovat alueellamme […]

Etelä-Savossa on voimassa ruohikkopalovaara. Maasto on paikoitellen erittäin kuivaa ja keväisin tehtävistä risujenpoltoista tuli voi levitä erittäin helposti kuivassa ruohikossa. Pelastuslaitoksen ohjeistus on, että noudatatte erityistä varovaisuutta kun käsittelette avotulta. Riittävät alkusammutusvälineet on oltava välittömässä läheisyydessä, tulta on valvottava jatkuvasti sekä paikka tulee valinta huolella. Ruohikkopalovaroituksen ollessa voimassa avotulentekoa on syytä välttää. Risujen- ja puutarhajätteen […]

Etelä-Savon pelastuslaitoksella avoinna olevat tehtävät: Palomestarin virka, Mäntyharjun paloasema https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/178622 Palomiehen virka, Mikkelin paloasema https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/182320 Palomiehen virka, Sulkavan paloasema https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/182347 Palomiehen virka, Sulkavan paloasema https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/182676 Hakuaika päättyy 1.6.2018 klo 12.   Kesälomien sijaisuudet lomakaudelle 2.5-30.9.2018   Palomiehet Ensihoitajat

Päivä Paloasemalla aloittaa paloturvallisuusviikon. Tervetuloa paloasemille oppimaan paloturvallisuustaitoja ja tutustumaan palokunnan toimintaan tehtävärastien avulla. Etelä-Savossa Päivä Paloasemalla tapahtumaa vietetään seuraavilla paloasemilla: Juvan paloasema klo 10-14.00 Ristiinan paloasema klo 10-14.00 Kangasniemen paloasema klo 10-14.00 Mikkelin paloasema klo 10-14.00 Sulkavan paloasema klo 10-14.00 Rantasalmen paloasema klo 10-14.00 Otavan paloasema klo 10-14.00 Savonlinnan paloasema klo 10-14.00 Pieksämäen paloasema […]

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu