Päätöksenteko

Pelastuslaitoksen päätöksenteossa noudatetaan Mikkelin kaupungin hallintosääntöä sekä Etelä-Savon pelastuslaitoksen johtosääntöä ja yhteistoimintasopimusta.

Pelastusjohtajan viranhaltijapäätökset on luettavissa täältä

Pelastuspäälliköiden viranhaltijapäätökset on luettavissa täältä

Pelastusjohtaja vastaa pelastuslaitoksen toiminnasta pelastuslautakunnalle.  Pelastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia ja valvoa pelastuslaitosta koskevien ohjeiden, määräysten ja sopimusten noudattamista.

Pelastuslautakunnan kokoonpano:

Markku Kakriainen

Puheenjohtaja

Tuomas Tiusanen

Varapuheenjohtaja

Juha Hakkarainen

Juuso Halonen

Minna Ahonen

Leena Suhonen
Kirsi Torikka

Mervi Lipsanen

Heikki Sopanen

Heli Pitkänen

Veikko Puustinen