Väestönsuojelu

Pelastuslaitos yhtenä sisäisen turvallisuuden viranomaisena päivystää 24/7 ja varautuu erilaisiin häiriötilanteisiin sekä on valmiudessa toimimaan kaikissa turvallisuustilanteissa yhdessä muiden viranomaisten ja kuntien kanssa.

Pelastuslaitos tiedottaa ja ohjeistaa aina erikseen, mikäli väestönsuojaamiselle esimerkiksi väestönsuojiin tai turvallisempaan ympäristöön siirtymiselle tulisi tarvetta. Jos suojautumista edellyttävä vaara meitä uhkaisi, lähtökohtana on, että asukkaat siirrettäisiin etupainotteisesti turvallisempaan ympäristöön muualle, kuin väestönsuojiin. Etelä-Savon alueella on yksi yleinen väestönsuoja Mikkelissä, osoitteessa Mikonkatu 18. Taloyhtiöissä, työpaikoilla, kouluissa ja laitoksissa on omat väestönsuojansa. Pientaloissa suojaudutaan pääsääntöisesti omaan kotiin, ellei viranomainen muuta ohjeista.

Lue lisää uutisistamme:

Väestönsuojat ovat vain yksi osa väestönsuojelun kokonaisuutta

Ohjeita pientaloasujalle tilapäisen väestönsuojan perustamisesta omaan kotiin

Toimi lemmikkien kanssa näin

Kotieläimiä ja lemmikkejä ei voi tuoda väestönsuojiin sisälle. Yleisten väestönsuojien välittömästä läheisyydestä kaupungeilla on kyky osoittaa lemmikeille tilaa.

  • Tarvittaessa suojaa lemmikit kotitaloon. Omakoti- tai rivitalossa suojaa lemmikkisi sisätiloihin esimerkiksi kellaritilaan tai keskelle rakennusta. Varaa lemmikille ruokaa ja juomaa 72 tunnin ajaksi. Vuodenaika ja sääolosuhteet huomioiden, lemmikille on hyvä jättää esim. lämmin huopa.
  • Kerrostalossa varsinaisen väestösuojan välittömään läheisyyteen (kellaritiloihin tai alakertaan) kannattaa valmistella erillinen tila, johon voi tuoda suojaan taloyhtiössä olevat lemmikit. Valmistele lemmikkien suojatila betoniseinien vierelle. Lemmikit tulee tuoda suojatilaan joko häkissä tai siten, että lemmikille on kytkentämahdollisuus. Varaa lemmikille mukaan jotain tuttua, esimerkiksi tuttu makuualusta, sekä juotavaa ja syötävää.

Ohje lemmikkien omistajille väestönsuojelutilanteessa

Ohjevideoita väestönsuojasta vastaavalle kiinteistönomistajalle

Väestönsuojien vuosihuolto

Väestönsuojien tiiveyskoe

Väestönsuojien käyttöönotto

Väestöhälytysjärjestelmä

Suomessa on käytössä väestöhälytysjärjestelmä, minkä avulla väestöä voidaan varoittaa vaaran uhatessa. Järjestelmään kuuluvat väestöhälyttimet sekä vaarailmoitukset radiossa, TV:ssä ja 112-sovelluksessa. Väestöhälyttimiä on tiheimmissä asutuskeskuksissa. Hälyttimillä annettava yleinen vaaramerkki on minuutin mittainen nouseva ja laskeva hälytysääni. Joka kuun ensimmäinen arkimaanantai hälyttimiä testataan 7 sekunnin yhtämittaisella tasaisella äänellä, jota ei pidä säikähtää.

Kuuntele katkelma vaaramerkistä:

 


Väestönsuojelulla tarkoitetaan ihmisten suojaamista ensisijaisesti sotatoimien tai niiden synnyttämien olosuhteiden vaikutuksilta poikkeusoloissa. Väestönsuojelu vaatii varautumista, suunnittelua ja monialaista yhteistyötä viranomaisten, yrityksien, järjestöjen ja kotitalouksien kanssa.

Väestönsuojelun toimenpiteiden suunnittelu ja varautuminen on osa pelastustoimen lakisääteisiä tehtäviä, mutta kuuluu myös monille muille viranomaisille. 

Keskeisimpiä väestönsuojelun tehtäviä ovat uhkien havaitseminen ja niistä varoittaminen, väestön suojaamismahdollisuuksien ylläpito sekä pelastustoiminnasta ja lisäresursseista huolehtiminen niin, että pelastustoimen tehtävät voidaan turvata myös poikkeusoloissa.

Väestönsuojelu on turvattu kansainvälisin sopimuksin ja sen toiminnot on merkitty kansainvälisellä tunnuksella, joka on tasasivuinen sininen kolmio oranssilla pohjalla. Väestönsuojeluhenkilöstö, -materiaalit ja -tilat nauttivat erityistä suojelua aseellisissa konflikteissa.

Lisätietoa väestönsuojelusta:

Väestönsuojelu – SPEK