Palotarkastukset

Palotarkastukset ovat ennalta ehkäiseviä valvonta- ja neuvontakäyntejä, joiden tavoitteena on paloturvallisuuden edistäminen.

Palotarkastuksella valvotaan kohteen turvallisuutta, varmistetaan kohteen edustajalta onnettomuuksien ehkäisyyn, vahinkojen torjuntaan ja väestönsuojeluun liittyvien määräysten noudattaminen. Palotarkastusten keskimääräiset valvontavälit on määritelty pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa kohteen toimintojen ja riskien perusteella.

Valvontakäyntejä tehdään yrityksiin, maatiloille, tapahtumiin sekä pyydettäessä myös asuinrakennuksiin.

Asuinkiinteistöjen paloturvallisuutta tarkastellaan omavalvonnalla, joka toteutetaan omavalvontalomakkeella ja turvaoppaalla. Näiden avulla asukas itse arvioi ja kehittää turvallisuutta.

 

 

Jos rakennat uudiskohdetta, olet järjestämässä yleisötapahtumaa tai tilapäismajoitusta, ota yhteyttä pelastuslaitoksen palotarkastajiin.

 

Palotarkastus voidaan suorittaa myös pyynnöstä. Jos epäilet, että kiinteistösi palo- ja henkilöturvallisuudessa on puutteita, ota yhteyttä alueesi palotarkastajaan.

Asuinrakennusten palotarkastukset tehdään omavalvontalomakkeella, joka postitetaan alueittain kotitalouksiin. Asuinkiinteistöjen omavalvontaväli on 10 vuotta.

Loma-asuntojen paloturvallisuuden valvonta on vapaaehtoista ja tähän sovelletaan asuinkiinteistön omavalvontalomaketta.

Palvelu on maksullinen ja perustuu pelastuslaitoksen hinnastoon, joka on palvelutasopäätöksen liitteenä.

Palotarkastuksia tekevät paloasemien vastuuviranomaiset sekä Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä palotarkastajat.

 

 

Tausta ja lainsäädäntö

Palotarkastuksen tekee pelastusviranomainen. Palotarkastaja antaa tarkastuskäynnin yhteydessä paloturvallisuuteen liittyen ohjeita ja neuvoja sekä laatii tarkastukselta pöytäkirjan.

Palotarkastuksen tekijän on päästävä kaikkiin tarkastettaviin tiloihin ja kohteisiin sekä kohteen edustajan on esitettävä tarkastajalle kaikki tarvittavat asiakirjat.

Pelastuslaki 379/2011 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379

 

ESPL valvontasuunnitelma 2018