Palotarkastukset

Pyrimme turvallisuusviestintä- ja valvontatoiminnallamme parantamaan ihmisten turvallisuutta ja vähentämään onnettomuuksia. Tehtävänämme on ohjata ja neuvoa ihmisiä, yrityksiä sekä yhteisöjä, tehdä yhteistyötä heidän kanssaan sekä valvoa rakennusten käyttöä turvallisuuden parantamiseksi.

Palotarkastuksien yhteydessä valvomme ensisijaisesti omatoimisen varautumisvelvoitteen toteutumista, rakennusten palo- ja poistumisturvallisuutta, laitteiden kunnossapitoa, nuohouksen ja ilmanvaihdon puhdistuksen toteuttamista, pelastussuunnitelman laatimista, palovaroittimen hankintaa ja kunnossapitoa sekä hoitolaitosten poistumisturvallisuutta.

Valvontaa kohdennetaan riskiperusteisesti esimerkiksi sinne, missä onnettomuuksia on eniten tapahtunut tai missä tapahtuessaan onnettomuus aiheuttaisi merkittäviä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvaikutuksia. Keskimääräiset valvontavälit on määritelty pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa kohteen toimintojen ja riskien perusteella. Valvontasuunnitelma päivitetään vuosittain.

Asuinkiinteistöjen osalta lähetämme ennalta määritetyille alueille 10 vuoden välein turvallisuusvientintämateriaalin oman kodin turvallisuuden arviointiin. Asuinrakennuksiin valvontakäyntejä tehdään alueittain riskienarvioinnin perusteella tai erityisestä syystä pyydettäessä.

Teemme vuosittain myös ylimääräisiä ja erityisiä palotarkastuksia. Ylimääräisiä palotarkastuksia suoritetaan mm. yleisötilaisuuksiin, asiakkaan pyynnöstä tai muiden viranomaisten ilmoitusten perusteella. Erityinen palotarkastus tehdään uudisrakennus- tai saneerauskohteissa, mikäli kunnan rakennusvalvontaviranomainen on pyytänyt sitä suoritettavaksi.

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2022

Palvelu on maksullinen Etelä-Savon pelastuslautakunnan määrittämän taksan mukaan.

Palvelutasopäätös 2021-2023.

Palveluhinnasto

Palotarkastuksia tekevät paloasemien vastuuviranomaiset sekä Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä palotarkastajat.

Tausta ja lainsäädäntö

Palotarkastuksen tekee pelastusviranomainen. Palotarkastaja antaa tarkastuskäynnin yhteydessä paloturvallisuuteen liittyen ohjeita ja neuvoja sekä laatii tarkastukselta pöytäkirjan.

Palotarkastuksen tekijän on päästävä kaikkiin tarkastettaviin tiloihin ja kohteisiin sekä kohteen edustajan on esitettävä tarkastajalle kaikki tarvittavat asiakirjat.

Pelastuslaki 379/2011 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379