Asuinrakennuksien turvallisuusviestintä

Etelä-Savon pelastuslaitos on Pelastuslain 379/2011 79 § mukaisessa valvontasuunnitelmassa määritellyt riskiperusteisesti asuinrakennukset matalan riskin kohteiksi. Tämä tarkoittaa, että pelastusviranomaisen suorittaman valvontakäynnin sijaan kiinteistön omistaja/haltija/asukas suorittaa saamansa oppaan avulla itsenäisesti kartoituksen oman kodin turvallisuudesta. Tarkoituksena on lisätä ihmisten turvallisuustietoutta sekä kannustaa turvallisuuden omatoimiseen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Pelastuslaitos lähettää tai jakaa turvallisuusviestintämateriaalin ennalta määritellyille alueille 10 vuoden välein. Vuosittain vaihtuvat alueet on määritelty valvontasuunnitelmassa. Asuinrakennuksen omistaja/haltija/asukas suorittaa saamansa oppaan ja sen takasivulla olevan lomakkeen avulla kartoituksen oman kodin turvallisuudesta.

Valvonta-alueilla oleviin asuinrakennuksiin suoritetaan vuoden aikana pistokokeenomaisia valvontakäyntejä. Valvontakäyntien ajankohdat sovitaan etukäteen kiinteistön omistajan/haltijan tai isännöitsijän kanssa. Asunto-osakeyhtiöissä valvonta kohdistuu taloyhtiön hallinnoimiin yleisiin tiloihin. Väestönsuojien kunnossapitoa ja pelastussuunnitelmien laadintavelvoitteen noudattamista valvotaan pistokokeenomaisesti asiakirjavalvontana.

ESPL Pientalon Paloturvallisuusopas 2019_web

ESPL Rivitalon paloturvallisuusopas 2019_web

ESPL Kerrostalon Paloturvallisuusopas 2019_web

Myöhemmin tulemme siirtymään Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston laatimiin materiaaleihin. Voit hyödyntää myös näitä asuinrakennuksen tai vapaa-ajan asuinrakennuksen turvallisuuden itsearvioinnissa. Lomakkeesta on saatavilla myös eri kieliversioita.

Pientalon paloturvallisuusopas 2020_FI_web

Pelastustoimi_tulostettava_itsearviolomake_pient_A4_FI

Pelastustoimi Omavalvontalomake A4_UK_web

Pelastustoimi Omavalvontalomake A4_SVE_web

Pelastustoimi Omavalvontalomake A4_RU_web

Pelastustoimi Omavalvontalomake A4_inarin saame_web