Omavalvonta

           

Etelä-Savon pelastuslaitos on Pelastuslain 379/2011 79 § mukaisessa valvontasuunnitelmassa määritellyt riskiperusteisesti asuinrakennukset matalan riskin kohteiksi. Tämä tarkoittaa, että pelastusviranomaisen suorittaman valvontakäynnin sijaan kiinteistön omistaja/haltija/asukas suorittaa saamansa oppaan avulla itsenäisesti kartoituksen oman kodin turvallisuudesta. Omavalvonnan tarkoituksena on lisätä ihmisten turvallisuustietoutta sekä kannustaa turvallisuuden omatoimiseen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Pelastuslaitos lähettää omavalvontaan liittyvän turvallisuusviestintämateriaalin ennalta määritellyille alueille 10 vuoden välein. Vuosittain vaihtuvat alueet on määritelty valvontasuunnitelmassa.

Asuinrakennuksen omistaja/haltija/asukas suorittaa saamansa oppaan ja sen takasivulla olevan lomakkeen avulla kartoituksen oman kodin turvallisuudesta.

Omavalvonta-alueilla oleviin asuinrakennuksiin suoritetaan vuoden aikana pistokokeenomaisia valvontakäyntejä. Valvontakäyntien ajankohdat sovitaan etukäteen kiinteistön omistajan/haltijan tai isännöitsijän kanssa. Asunto-osakeyhtiöissä valvonta kohdistuu taloyhtiön hallinnoimiin yleisiin tiloihin. Väestönsuojien kunnossapitoa ja pelastussuunnitelmien laadintavelvoitteen noudattamista valvotaan pistokokeenomaisesti asiakirjavalvontana.

Pientalon paloturvallisuusopas

Rivitalon paloturvallisuusopas

Kerrostalon paloturvallisuusopas

Kodin turvaopas- suojele itseäsi ja muita http://turvaopas.pelastustoimi.net/

Kipinä -sovellus – Android, Kipinä -sovellus – Apple kodin paloturvallisuuteen