Asuinrakennuksien valvonta ja turvallisuusviestintä

Etelä-Savon pelastuslaitos on Pelastuslain 379/2011 79 § mukaisessa valvontasuunnitelmassa määritellyt riskiperusteisesti asuinrakennukset matalan riskin kohteiksi. Tämä tarkoittaa, että pelastusviranomaisen suorittaman valvontakäynnin sijaan kiinteistön omistaja/haltija/asukas suorittaa saamansa oppaan avulla itsenäisesti kartoituksen oman kodin turvallisuudesta. Tarkoituksena on lisätä ihmisten turvallisuustietoutta sekä kannustaa turvallisuuden omatoimiseen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Pelastuslaitos lähettää turvallisuusviestintämateriaalin ennalta määritellyille alueille 10 vuoden välein. Vuosittain vaihtuvat alueet on määritelty valvontasuunnitelmassa. Asuinrakennuksen omistaja/haltija/asukas tai hallitus/isännöitsijä suorittaa saamansa oppaan ja sen mukana olevan lomakkeen avulla kartoituksen oman kodin ja rakennuksen turvallisuudesta. Lomakkeet palautetaan pelastuslaitokselle ilmoitetun määräajan sisällä.

Valvonta-alueilla oleviin asuinrakennuksiin suoritetaan lomakkeiden palautuksen tai palauttamatta jättämisen vuoksi valvontakäyntejä riskiperusteisesti harkinnan mukaan. Valvontakäyntien ajankohdat sovitaan etukäteen kiinteistön omistajan/haltijan tai isännöitsijän kanssa. Asunto-osakeyhtiöissä valvonta kohdistuu taloyhtiön hallinnoimiin yleisiin tiloihin. Samalla valvotaan väestönsuojien kunnossapitoa ja pelastussuunnitelmien laadintavelvoitteen noudattamista asiakirjavalvontana.

ESPL Rivitalon paloturvallisuusopas 2019_web

ESPL Rivitaloyhtiön itsearviointilomake A4

ESPL Kerrostalon Paloturvallisuusopas 2019_web

ESPL Kerrostaloyhtiön itsearviointilomake A4

Voit hyödyntää myös alla olevia aineistoja asuinrakennuksen tai vapaa-ajan asuinrakennuksen paloturvallisuuden itsearvioinnissa. Saatavilla on myös eri kieliversioita.

ESPL Pientalon Paloturvallisuusopas 2019_web

Pientalon paloturvallisuusopas 2020_FI_web

Pelastustoimi_tulostettava_itsearviolomake_pient_A4_FI

Pelastustoimi Omavalvontalomake A4_UK_web

Pelastustoimi Omavalvontalomake A4_SVE_web

Pelastustoimi Omavalvontalomake A4_RU_web

Pelastustoimi Omavalvontalomake A4_inarin saame_web