Omavalvonta

Etelä-Savon pelastuslaitoksella asuinrakennusten paloturvallisuutta tarkastellaan omavalvontalomakkeella, joka on kiinteistön omistajan tai/ja haltijan itsensä suorittamaa asuinrakennuksen paloturvallisuuden arviointia. Tavoitteena on auttaa asukasta havainnoimaan kodin tai kesämökin paloturvallisuuspuutteet ja korjaamaan niitä.

Omavalvonnan toteutus:

  • Pelastuslaitos lähettää omavalvontakirjeet kiinteistöille alueittain. Kirjeessä on omavalvontalomake sekä ohje sen toteuttamiseen ja palautuskuori.
  • Kiinteistön omistaja tai asukas tekee kiinteistössä lomakkeen mukaisen tarkastuskierroksen
  • Kierroksella tehdyt huomiot merkitään lomakkeelle, joka lähetetään täytettynä takaisin pelastuslaitokselle.
  • Palautetuista omavalvontalomakkeista arvioidaan tarvetta mahdollisille jatkotoimille, kuten palotarkastukselle.
  • Jatkotoimia ovat ensisijaisesti yhteydenotto ja tarvittaessa palotarkastus kiinteistölle

Asuinkiinteistöjen omavalvontaväli on 10 vuotta.

Kodin turvatietoa ja omatoimisen palotarkastuksen lomake

Kodin turvaopas- suojele itseäsi ja muita http://turvaopas.pelastustoimi.net/

Kipinä -sovellus – Android, Kipinä -sovellus – Apple kodin paloturvallisuuteen