Nuohous

Nuohousta koskevat pelastuslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2019. Pelastuslaitokselta poistettiin nuohouspalvelujen järjestämisvastuu ja koko maassa siirryttiin nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan 1.7.2019 alkaen.

Nuohouspalvelujen järjestämistä lukuun ottamatta nuohoussääntely säilyy nykyisenkaltaisena. Kiinteistöjen velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta sekä tikkaiden ja katon turvavarusteiden kunnosta säilyvät entisinä. Jatkossakin vakituiseen asumiseen käytetyissä asuinrakennuksissa nuohous on tehtävä vuosittain ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein, muissa rakennuksissa tarpeen mukaan huomioiden tulisijan rakenne, polttoaine ja käyttöaste. Nuohoojalla on edelleen ammattitutkintovaatimus.