Nuohous

Nuohousta koskevat pelastuslain muutokset tulevat voimaan 1.1.2019. Pelastuslaitokselta poistetaan nuohouspalvelujen järjestämisvastuu ja koko maassa siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan viimeistään 1.7.2019 alkaen. Piirinuohoojalla on 6 kk ajan yksinoikeus tietyn alueen nuohouspalvelujen tuottamiseen pelastuslaitoksen päättämällä hinnalla. Piirinuohousalueella asiakas ei voi tilata nuohouspalvelua muulta palveluntuottajalta. Tämä siirtymäaika on 30.6.2019 asti. Poikkeuksena edellisestä Etelä-Savossa piirinuohoussopimus loppuu Mäntyharjun, Hirvensalmen ja Pertunmaan alueilla (Nuohouspiiri 8, 9 ja 10). Näillä alueilla nuohouspalvelun tuottajan voi valita markkinoilta vapaasti jo 1.1.2019 alkaen.

Nuohouspalvelujen järjestämistä lukuun ottamatta nuohoussääntely säilytetään nykyisenkaltaisena. Kiinteistöjen velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta sekä tikkaiden ja katon turvavarusteiden kunnosta säilyvät entisinä. Jatkossakin vakituiseen asumiseen käytetyissä asuinrakennuksissa nuohous on tehtävä vuosittain ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein, muissa rakennuksissa tarpeen mukaan huomioiden tulisijan rakenne, polttoaine ja käyttöaste. Nuohoojalla on edelleen ammattitutkintovaatimus.

 

Palvelun toteuttaa:

Sopimusperusteiset piirinuohoajat

Ohje: klikkaamalta kartalta omaa aluettasi, saat alueen nuohoojan yhteystiedot.