Palvelut

Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palvelut kaikille Etelä-Savon kunnille ja asukkaille. Tuottamiemme palveluiden tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. 

Palvelut muodostuvat mm. valvonnasta, johon kuuluu palotarkastukset, kemikaalivalvonta, nuohous, omavalvonta, asiakirjavalvonta, rakentamisen ohjaus ja -valvonta. Valvonnan lisäksi tuotamme pelastustoimen palvelut sekä ensihoidon palveluita Etelä-Savon alueella. Onnettomuuksien ehkäisy ja turvallisuuden parantaminen vaatii toimia turvallisuuspalveluilta, kuten turvallisuuskoulutuksia, ohjausta ja turvallisuusviestintää. Myös väestönsuojelu on lakisääteinen osa pelastustoimen tuottamia palveluita.