Yksityinen ilotulitus ja erikoistehosteet

ILOTULITTEIDEN YKSITYINEN KÄYTTÖ

Ilotulitteita voi käyttää ilman pelastusviranomaisen kirjallista lupaa vain 31.12 klo 18.00 – 1.1 klo 02.00 välisenä aikana. Ilotulitteiden myynti ja luovuttaminen on kielletty alle 18-vuotiaalle.

Ilotulitusajan ulkopuolella pelastusviranomainen voi myöntää ilotuliteluvan (yksityishenkilölle kuluttajatuotteilla) perustellusta syystä, kuten erilaisiin juhlatilaisuuksiin. Ilotulitteiden ampumislupa –hakemus tulee toimittaa pelastusviranomaiselle vähintään 5 vuorokautta ennen ilotulitteiden ampumisajankohtaa. Hakemus palautetaan sähköpostilla osoitteeseen: pelastuslaitos@espl.fi

Pelastusviranomaisen myöntämästä ilotuliteluvasta laskutetaan 53€.

Ilotulitusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että ilotulituspaikka ja sääolosuhteet ovat sellaiset, että niiden perusteella ilotulitus voidaan suorittaa turvallisesti. Ilotulitusluvan esteenä voi olla esimerkiksi metsäpalovaroitus. Ilotulituksen ehdot esitetään tapauskohtaisesti pelastusviranomaisen päätöksessä. 

Ilotulitteiden ampumislupa -hakemus

Ilotulituksen järjestäjälle

Ilotulitusnäytöksiin luvan myöntää poliisi.

 

PYROTEKNISTEN TUOTTEIDEN KÄYTTÖ ERIKOISTEHOSTEENA YLEISÖTAPAHTUMISSA

Ilmoitus pyroteknisten tuotteiden käytöstä erikoistehosteina yleisötapahtumassa on tehtävä vähintään 14 vrk ennen tilaisuuden järjestämistä. Ilmoituksen perusteella voidaan määrätä tarpeellisia ehtoja ja rajoituksia aiotulle käytölle. Pelastusviranomainen voi myös kieltää käytön, jos siitä aiotussa paikassa ja aiottuna ajankohtana voidaan katsoa aiheuttavan ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa. Pyroteknisten erikoistehosteiden käyttö yleisötilaisuuksissa on eräs kriteeri, jonka johdosta yleisötilaisuuteen voidaan tehdä ylimääräinen palotarkastus. Ilmoitus liitteineen toimitetaan osoitteeseen pelastuslaitos@espl.fi.

Pyrotekniset tehosteet yleisötapahtumassa -opas

Tuliesityksen turvallisuus ohje

Ilmoitus tehosteiden käytöstä