Yleisötapahtuman järjestäminen

Yleisötapahtumiin, joihin odotetaan suurta ihmismäärää (yli 200 henkilöä) tai tilaisuudessa on muu syy, jonka vuoksi siihen voi liittyä merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski (esim. pyrotekniikka), tai tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat normaalista, on laadittava pelastussuunnitelma.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on:

  • selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit
  • niiden perusteella turvallisuusjärjestelyt
  • turvallisuudesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle henkilöstölle on annettava toimintaohjeet:

    • onnettomuuksien ehkäisemiseksi
    • onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
  • yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi pelastusviranomaiselle.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman mallipohja 2020

Yleisötapahtuman ensiapusuunnitelma

Henkilökapasiteetin määrittäminen ulkotapahtumissa 2020

Ohjeistus moottoriurheilun, ajonäytöksien ja ajokokeilujen turvallisuuteen