Pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelma on asiakirja, jonka tarkoituksena on kartoittaa rakennuksen vaaranpaikat ja riskit sekä antaa ohjeita vaaratilanteiden ehkäisemiseen ja kuinka toimia vaaratilanteissa. Pelastussuunnitelma on tehtävä rakennuksiin, joissa on vähintään 3 asuinhuoneistoa. Suunnitelman tekeminen on rakennuksen omistajan ja/tai haltijan velvollisuus.

Materiaalia ja ohjeita muun muassa asuinrakennusten pelastussuunnitelman laatimiseen, turvallisuuskävelyyn, riskienarviointiin ja hätätilanteissa toimimiseen löydät:

Pelastussuunnitelman malli ja lomakkeet

Ilmoitus pelastussuunnitelmasta

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta –Sisäasiainministeriö 2012

 

Päiväkodin pelastussuunnitelma

Poistumisturvallisuusselvitys

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitysilmoitus

Yrityksen pelastussuunnitelma

Toimintaohje palo-tai onnettomuustilanteessa

Yleisötilaisuuksien turvallisuussuunnitelmat ja ilmoitukset

Anmalen om uppdatering av utrymningssakerheten