Tulentekoilmoitus

Kulotuksesta ja merkittävästi savua muodostavista avotulista, kuten risujen tai puutarhajätteen poltosta, on aina tehtävä ilmoitus alueen pelastusviranomaiselle. 

Aina kun teet avotulen, varaathan paikalle alkusammutusvälineitä ja huolehdit riittävästä jälkivartioinnista. Polttamista rajoittavat muun muassa kunnan ympäristönsuojelumääräykset, jotka voivat kieltää taajama-alueilla puutarhajätteiden tai risujen polttamisen. Myös pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon, mikäli tulipalon vaara on ilmeinen, esimerkiksi kuivuuden tai tuulisen sään takia.

Metsäpalovaroituksen aikana avotulen tekeminen on aina kielletty!

Voimassa olevat varoitukset voit tarkistaa Ilmatieteenlaitoksen sivuilta.

Tee tulentekoilmoitus.