Kodin turvallisuus

Kodin turvaopas http://www.kodinturvaopas.fi/
Kodin turvaopas –sivustolla on ohjeita onnettomuuksien ehkäisyyn ja vaaratilanteissa toimimiseen. Sieltä löydät monipuolisesti tietoa myös paloturvallisuudesta, liikenneturvallisuudesta aina rikosten ehkäisemiseen ja häiriötilanteisiin varautumiseen.

Kodin paloturvallisuuden materiaalia löydät myös sivulta www.paloturvallisuus.info
Sivustolla on kattavat tiedot paloturvallisuudesta töissä ja kotona. Sivusto tarjoaa myös aihepiiriä koskevaa koulutusaineistoa.

Kotivara ja varautuminen, paloturvallisuus kotoja ja mökillä sekä toimintaohjeita ja tietoa väestönsuojelusta www.turvatietoa.fi

http://www.turvallinenkoti.net/ sivustolla pääset tutustumaan kodin vaaranpaikkoihin huone kerrallaan, myös lapsen näkökulmasta.

Turvaoppaat Suomeksi ja 9 muulla kielellä

Toimintaohje tulipalossa -huoneentaulu

Toimintaohje hätätilanteessa -huoneentaulu

Pientalon Paloturvallisuusopas

Rivitalon paloturvallisuusopas

Kerrostalon Paloturvallisuusopas

Oy Woikoski Ab Voikosken tehtaiden turvallisuustiedote lähialueen asukkaille

Omatoiminen kesämökin paloturvallisuustarkastus

Pientalon omavalvontalomake 2015

Jos viranomaiset virkatehtävien yhteydessä havaitsevat tai muuten saavat tietää rakennuksen, asunnon tai muun kohteen ilmeisestä rakennuspalovaarasta tai onnettomuusriskistä, on siitä ilmoitettava, salassapitosäännösten estämättä, alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä.

Ilmoitus käsitellään luottamuksellisesti.

Ilmoitus ilmeisestä palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä